Privacy Verklaring

Este sitio web y su información personal

Esta declaración de privacidad se aplica a todos los sitios web y dominios de los cuales JVCKENWOOD Ibérica S.A. (JVC) posee.

JVC respeta su privacidad y hace lo posible por protegerla. JVC hace esta Declaración de privacidad para que pueda tomar nota de nuestra política de privacidad.

Navegar por páginas

Welke informatie JVC van u verzamelt, hangt af van hetgeen u doet wanneer u onze website bezoekt.

Bij uw bezoek aan de JVC-website worden per opgevraagde pagina standaardgegevens verzameld en opgeslagen zoals de datum en tijd waarop de pagina is opgevraagd, het IP-adres van de gebruiker die de pagina opvraagt, de browser van de gebruiker etc.

De hierna genoemde gegevens worden uitsluitend gebruikt om de websites beter af te stemmen op de behoefte van gebruikers en de dienstverlening aan u te optimaliseren.

Datum De datum waarop de pagina is opgevraagd.
Tijd De tijd waarop de pagina is opgevraagd.
Client IP-adres Het IP-adres waarmee u toegang tot de server heeft gekregen.
Netwerkdomeinnaam De naam van het netwerkdomein die eventueel door de internetprovider aan uw internet account is toegewezen.
Servicenaam De internet-service die op uw computer is uitgevoerd.
Servernaam De naam van de server waar de logboekvermelding is gegenereerd.
Server IP-adres Het IP-adres van de server waar de logboekvermelding is gegenereerd.
Serverpoort Het poortnummer waarmee uw computer was verbonden.
Methode De actie die is uitgevoerd (bijvoorbeeld een GET-opdracht).
URI-stam De bron waartoe toegang is verkregen: bijvoorbeeld een HTML-pagina, een PDF-document, een CGI-programma of een script.
URI-query De eventuele query die is uitgevoerd.
HTTP-status De status van de actie in HTTP-termen.
OS-status De status van de actie in termen die door het OS worden gebruikt.
Verzonden bytes Het aantal bytes dat door de server is verzonden.
Ontvangen bytes Het aantal bytes dat door de server is ontvangen.
Gebruikte tijd De tijdsduur van de actie.
Protocolversie De protocolversie (HTTP, FTP) die is gebruikt. Voor HTTP is dit HTTP 1.0 of HTTP 1.1.
Gebruikersagent De browser die door u is gebruikt.
Cookie De inhoud van een eventueel verzonden of ontvangen cookie.
Verwijzende URL De URL die u naar de huidige URI heeft verwezen.


Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens worden gegevens verstaan die herleidbaar zijns tot een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een huisadres, maar ook een e-mailadres kan een persoonsgegeven zijn.

Via de site van JVC worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u ervoor kiest deze informatie te verschaffen.

Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan JVC verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat, en kunt u er zeker van zijn dat deze alleen worden gebruikt voor uw relatie als klant van JVC. JVC verstrekt uw persoonsgegevens niet aan anderen.

Na gebruik worden uw persoonsgegevens vernietigd. Uw persoonsgegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan. Persoonsgegevens die aan JVC worden verstrekt, kunnen worden doorgegeven over staats- of landsgrenzen ter consolidatie van gegevens, opslag of voor eenvoudiger beheer van klantgegevens.

Cookies

Onze site maakt somsgebruik van zogenaamde cookies.

Een cookie is een klein configuratiebestand dat websites kunnen plaatsen op de harde schijf van de computer van een bezoeker, waarin gegevens m.b.t. de betreffende website worden opgeslagen. Een cookie kan geen informatie van de harde schijf van de bezoeker halen, of schade aanrichten aan de computer van de bezoeker.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Hiervoor dient u slechts een simpele wijziging in de instellingen van uw internet browser te maken. Let wel: het uitschakelen van deze cookies vermindert uw surfgemak omdat u formulieren niet meer automatisch door uw browser kunt laten aanvullen.

Koppelingen naar websites die niet van JVC zijn

De JVC - websites kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van JVC. JVC heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van JVC. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken.

De persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder de privacyverklaring van JVC. We raden u aan het privacybeleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonlijke gegevens bekendmaken aan JVC. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Bij het gebruik van persoonsgegevens op deze website wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd. De Wbp helpt de privacy van burgers te beschermen. Ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, vallen onder deze wet. Op grond van de Wbp dient, voordat persoonsgegevens worden gebruikt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel te worden meegedeeld waarvoor ze verzameld worden (artikel 33). Persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Uw gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 van de Wbp.